Beslemeler RSS
Liste
Yorumlar
BAKANLIĞIMIZ DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA UYGULAMAYA KONULAN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİNİN (DERBİS) FAALİYETE GEÇMESİYLE, YAKIN BİR ZAMANDA KAĞIT ORTAMINDA EVRAK VERME İŞLEMLERİ SONA ERECEĞİNDEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İLİMİZDEKİ TÜM DERNEKLERE YÖNELİK DERNEKLERİN VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN ONLINE OLARAK NASIL VERİLECEĞİNE İLİŞKİN EĞİTİM TOPLANTISI YAPILACAKTIR.
NOT: TOPLANTI GİRİŞİNDE TALEP EDEN DERNEKLERE DERBİS ŞİFRESİ VERİLECEKTİR. TOPLANTI ANINDA ŞİFRE ALACAK DERNEKLEERİN BERABERİNDE DİLEKÇE EKİNDE YÖNETİM KURULU KARARI FOTOKOPİSİNİ GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. ÖRNEK EVRAKLAR www.izmirildernekler.gov.tr WEB SAYFAMIZDAN TEMİN EDİLEBİLİR
    

TARİH: 14.04.2014
SAAT: 13:00-15:00
YER: KONAK SELAHATTİN AKÇİÇEK KÜLTÜR MERKEZİ

NOT: KATILIM İÇİN KAYIT YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.
TEL:482 15 46 / 482 25 19 DAHİLİ:11 VEYA 18

Dernekler ile ilgili tüm iş ve işlemlerinizi (Dernekler Beyannamesi ve tüm bildirimler) internet üzerinden hızlı, ekonomik, etkin ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) hayata geçirilmiş olup; tüm derneklerin kullanımına sunulmuştur. Dernekler Bilgi Sistemi sayesinde;

Dernek işlemlerinizi evde, işte, seyahatte dilediğiniz her yerden gerçekleştirebilir, işlemlerinizi kolaylıkla yürütebilirsiniz. Böylelikle;

Dernek yöneticilerinin il Dernekler Müdürlüklerine gelmelerine gerek kalmadan beyanname ve tüm bildirimlerini internet üzerinden elektronik ortamda verebilmelerine imkan sağlanmış olup; belgelerin kağıt ortamında verilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Dernek iş ve işlemlerinizi internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmek için DERBİS şifresi alınması gerekmektedir.

DERBİS kullanıcısı olmak için;

1- Dernek adına alınmış aktif e-posta hesabı edinmek

2- Yönetim kurulu kararı almak(Karar fotokopisi getirilecek)

3- Dilekçe (Kurumumuzda matbu dilekçe bulunmaktadır.)

ile Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

Yönetim kurulu karar örneği için tıklayınız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN DERNEKLERE SUNMUŞ OLDUĞU MAYIS DÖNEMİ PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR.
PROJE BAŞVURULARI, DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN KURUMSAL İNTERNET SAYFASI OLAN www.dernekler.gov.tr  ADRESİNDE YER ALAN PROJE DESTEK SİSTEMİ (PRODES) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK (ON-LİNE) OLARAK YAPILACAKTIR. PROJE BAŞVURUSU YAPACAK DERNEKLERİN KENDİLERİNE AİT DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS) KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE SİSTEME GİRİŞ YAPMALARI VE BAŞVURULARINI SİSTEM ÜZERİNDEN TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURU YAPACAK DERNEKLER, PROJE BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN http://www.dernekler.gov.tr/tr/AnasayfaLinkler/projeler.aspx ADRESİNDE BULUNAN PROJE DESTEK SİSTEMİ (PRODES) BÖLÜMÜNÜ İNCELEYEBİLİRLER.PROJE SON BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN 2014

Dernek Beyannamesi

Dikkat !

İlimizde kurulu ve faaliyette olan derneklerin 01.01.2013- 31.12.2013 tarihleri arasında yapılan işlemleri kapsayan 2013 yılına ait YENİ BEYANNAMELERİNİ 30 Nisan 2014 tarihine kadar İl Dernekler Müdürlüğüne teslim etmeleri önemle rica olunur.

NOT:

1- “DERBİS” kullanıcısı olan derneklerin  burayı tıklayarak 

web sitemizden üye girişi yapmaları ve beyanname girişini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

DERBİS üzerinden elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerini (Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi gibi) veren DERBİS kullanıcılarının, bu beyanname ve bildirimlerin ayrıca çıktısını alarak Müdürlüğümüze getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2- DERBİS  kullanıcısı olmayan derneklerin YENİ BEYANNAME ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.

DERBİS kullanıcısı olmayan derneklerin her türlü beyanname ve bildirimini kağıt ortamında ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze getirmesi gerekmektedir.

31.03.2013 Tarihli ve 25772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 83 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri varsa İNTERNET SİTELERİNDE yayımlamaları gerekmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan tüm derneklerimize önemle duyurulur.

Resmi Gazetenin 23 Ocak 2013 Tarih ve 28537 Sayısı ile Dernekler Yönetmeliğinde değişen maddeleri görmek için Burayı Tıklayınız.

Ekmek israfının önlenmesi amacıyla Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himaye ve katılımlarıyla başlatılan kampanya ile ilgili yazıyı okumak için tıklayınız

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair  Yönetmeliğin 3.maddesi gereğince Valiliğimizce belirlenen İlimiz Merkez İlçelerin toplanma, yürüyüş ve toplantı alanları ile afiş-pankart asılacak yerler belirlenmiştir. Bu yerleri görmek için tıklayınız.

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemlere ait hizmet standardı için tıklayınız.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 2006/1 Tebliği (Tebliğ için burayı tıklayınız) ve 2007/2 (Tebliğ için burayı tıklayınız) Tebliğleri uyarınca derneklerin tutacakları defterin şekillerinde değişiklik yapılmıştır. Tutulacak defterlerin örnekleri için burayı tıklayınız.

Older Posts »